Stall A

”NÄR HÄSTEN SJÄLV FÅR VÄLJA”

Annas Kroppscentrum erbjuder också inackordering i vårt vina fräscha kombinations stall.
Vårt stall byggdes 2016 och är en unik lösning på kombinationen boxstall kombinerat med lösdrift och alla faciliteter vi människor behöver.
För människans trevnad finns här toalett, uppvärmdsadelkammare, med vask kaffekokare och micro samt foderkammare med vask och tvättmaskin.
Förvaring av hö, halm och strö material finns på markplan för enklare hantering.

Vi vill erbjuda hästen ett så  naturligt liv som är möjligt i fångenskap. Därför är stallet luftigt och ljust med stora  ”boxar” där mellanväggarna är mobila så man kan öppna upp till en stor ligghall., men också sätta upp box när behovet finns. I varje ”box” finns en dörr i bakre väggen där vi hängt upp frostridåer som håller ute värmen och flugor på sommaren och på vintern slipper vi att regn, vind och snö kommer in i lösdriften. Denna dörr leder sedan ut till en stor grusad, hårdgjord plan där vi fodrar hästarna vinter tid.
Hagarna är stora med blandad natur, vall, naturbete och skog fördelat på 9 ha. Vi tar in vårt eget hö och köper bara det som vi ev behöver för att klara säsongen. 

Öka din medvetenhet!

Kontakta mig - Anna gunnarsson