bild på Anna Gunnarsson som driver Anna's KroppsCentrum

Moshe Feldenkrais (1904-84) föddes i Ukraina och emigrerade som tonåring till nuvarande Israel. Som tjugofemåring flyttade han till Paris för att studera. Efter sin ingenjörsexamen doktorerade han i fysik och arbetade som forskningsassistent åt Joliot-Curie (Nobelpristagare i kemi år 1935) vid Radiuminstitutet.

 

Feldenkrais intresse för rörelseteknik ledde till mötet med Jigoro Kano, den moderna judons grundare. Tillsammans med Kano introducerade Feldenkrais judon i västvärlden och blev en av de första européerna att få svart bälte.

 

Under andra världskriget tvingades Feldenkrais fly till England där han under 1940-talet arbetade som forskare i Skottland. En knäskada från ungdomen som förvärrades fick honom att börja utforska sambandet mellan medveten närvaro och rörelse och hur det i sin tur påverkar hela individen. 1949 publicerades hans första bok ”Body and mature behavior” ”Kroppen och det mogna beteendet” (Booklund förlag, 2010), baserad på de föreläsningar och lektioner han höll för sina forskarkolleger.

 

Feldenkrais utvecklade sin metod i skärningspunkten mellan fysik, ingenjörsteknik, judo och sitt intresse för människans utveckling. Han hämtade idéer och inspiration från så skilda vetenskaper som systemteori med cybernetik, neurofysiologi och antropologi.

 

Hans nyskapande tanke var att visa hur kroppen genom rörelse kan påverka olika mentala förlopp. Feldenkrais använde metoden med stor framgång på människor med helt olika inlärningsbehov, allt ifrån gravt cp-skadade barn till kända musiker. Han undervisade i Israel, Europa och i USA samt skrev flera böcker. Moshe Feldenkrais fortsatte att utveckla metoden fram till sin död 1984.

 

Rörelse är liv!
Livet är en process.
Förbättra kvalité på processen och du förbättrar livet självt!

Öka din medvetenhet!

Kontakta mig - Anna gunnarsson