Om Feldenkrais® metoden

”NÄR DU VET VAD DU GÖR KAN DU GÖRA DET DU VILL”

Feldenkrais® metoden är ett sätt att LÄRA, ett livslångt lärande, där du lär dig om dig själv, hur du RÖR dig, TÄNKER, KÄNNER och hur du UPPFATTAR med dina sinnen.  Du lär dig röra dig mer fritt och lätt, slutar göra saker som ger dig smärta och hittar nya vägar att ta dig fram på.

Genom mjuka rörelser och riktad uppmärksamhet ökar du din SJÄLVKÄNNEDOM, SJÄLVKÄNSLA och medvetenhet. 

Lektionerna är utformade så att du kan anpassa dem efter dina förutsättningar och mål, med SJÄLVMEDKÄNSLA

Modern HJÄRNFORSKNING pratar mycket om hjärnans obegränsade PLASTICITET, formbarhet, vilket är grunden i Feldenkrais® metoden. 

Feldenkrais® metoden är ett ROLIGT och utmanande sätt att lära sig, då det ger nervsystemet ny stimuli och utmaning.  Man tröttnar aldrig då det finns över 1000 lektioner att inspireras av och hitta RÖRELSEGLÄDJE i. 

Medvetenhet genom rörelse – MGR

I dessa grupplektioner lär jag dig att öka din medvetenhet genom lugna mjuka rörelser efter mina muntliga instruktioner, i vilka du utmanas att avspänt utforska varje moment på ett nyfiket och fokuserat sätt.

Ofta upplever du en omedelbar förbättring i din hållning och andning samt en ökad koncentration. Metoden är utmärkt för dig som vill öka din potential, bli mer effektiv och samtidigt fördjupa dig i hur din kropp fungerar.

Funktionell Integrering – FI

I dessa enskilda lektioner ligger du oftast på en lång och bred stoppad brits med bekväma kläder på. Med mina händer guidar jag dig med lätt beröring till att upptäcka nya saker med dig själv och hitta både nya och bortglömda rörelsemönster, och framför allt att det finns möjlighet att välja det som är bäst för dig just i stunden.

En spontan inlärning sker både på det medvetna men också på det omedvetna planet i hjärnan, det är därför inte säkert du upplever alla förändringar som sker direkt under eller precis efter lektionen eftersom vi startat upp processen under lektionen. I bland kan det ta upp till några dagar då man helt plötsligt lägger märke till att man gör något annorlunda, te.x att det är lättare att vrida sig och titta bakåt när man ska backa ut bilen från parkeringsplatsen.

FI lektioner anpassas helt efter dina önskemål och behov.

En individuell lektion tar ca 1 timme och kostar 500- 650 kr. 

Metodens grundare

Moshe Feldenkrais

Moshe Feldenkrais (1904-84) föddes i Ukraina och emigrerade som tonåring till nuvarande Israel. Som tjugofemåring flyttade han till Paris för att studera. Efter sin ingenjörsexamen doktorerade han i fysik och arbetade som forskningsassistent åt Joliot-Curie (Nobelpristagare i kemi år 1935) vid Radiuminstitutet.

Feldenkrais intresse för rörelseteknik ledde till mötet med Jigoro Kano, den moderna judons grundare. Tillsammans med Kano introducerade Feldenkrais judon i västvärlden och blev en av de första européerna att få svart bälte.

Under andra världskriget tvingades Feldenkrais fly till England där han under 1940-talet arbetade som forskare i Skottland. En knäskada från ungdomen som förvärrades fick honom att börja utforska sambandet mellan medveten närvaro och rörelse och hur det i sin tur påverkar hela individen. 1949 publicerades hans första bok ”Body and mature behavior” ”Kroppen och det mogna beteendet” (Booklund förlag, 2010), baserad på de föreläsningar och lektioner han höll för sina forskarkollegor.

Feldenkrais utvecklade sin metod i skärningspunkten mellan fysik, ingenjörsteknik, judo och sitt intresse för människans utveckling. Han hämtade idéer och inspiration från så skilda vetenskaper som systemteori med cybernetik, neurofysiologi och antropologi.

Hans nyskapande tanke var att visa hur kroppen genom rörelse kan påverka olika mentala förlopp. Feldenkrais använde metoden med stor framgång på människor med helt olika inlärningsbehov, allt ifrån gravt cp-skadade barn till kända musiker. Han undervisade i Israel, Europa och i USA samt skrev flera böcker. Moshe Feldenkrais fortsatte att utveckla metoden fram till sin död 1984.

Öka din medvetenhet!

Kontakta mig - Anna gunnarsson