Anna’s KroppsCentrum

Ridkonst

Här gör jag och min arabhingst Makt ox en öppna efter vår bästa förmåga.

 

”Att göra det omöjliga möjligt, det möjliga enkelt och det enkla elegant”
Moshe Feldenkrais

Ridning handlar om att hitta balans. Ryttaren måste
kunna bemästra både sin egen och hästens balans. Ridningen ska utföras med lätthet, utan smärta elller obehag, det gäller hela ekipaget.

"Two spirits who want to do what two bodies can"
Bent Branderup

Dressyren är till för att gymnastisera och göra hästen
starkare och smidigare på ett biomekaniskt riktigt sätt.
Jag arbetar mycket med grunderna i sittsen och kommunikationen från sitsen i min undervisning för att ryttaren ska få hitta känslan av lätthet och kroppsmedvetenhet redan ifrån början. Mycket fokus ligger på just kroppsmedvetenheten hos både ryttaren och hästen. För ryttaren handlar det om att börja rida hästen i första hand genom sitt säte och i andra hand förstärka med hand/skänkel.
Min undervisning är inspirerad av Feldenkrais® Metoden, Sally Swift och Bent Branderup.

”The horse can only move with his maximum efficiency and grace if you, the rider, are centered and in balance and harmony on and with him. He can only move as well as you move."
Sally Swift